Indigo, a most precious blue

Van 26 oktober tot 15 december 2019 vindt in het stadhuis van Damme een grote indigo-tentoonstelling plaats met verschillende randactiviteiten
(lezingen, workshops, ambachtenmarkt en concert).

Samengesteld door Hilde Kuypers van galerie Indigo en Lieve Jacob (dé Vlaamse autoriteit wat betreft het plantaardig indigo verven) en enkele internationale
indigo-autoriteiten, is deze tentoonstelling  een reis doorheen een wonderlijke blauwe wereld. We volgen het indigo-pigment van in onze contreien tot in Japan via China naar India, West-Afrika, Jemen en Latijns Amerika. Op deze plaatsen werd zowel ceremoniële kleding als meer dagelijks textiel met indigo geverfd.

Indigo bekleedt een prominente plaats in de wereldgeschiedenis van het textiel verven en wordt reeds meer dan 4000 jaar gebruikt. Het verhaal van de plantaardige indigo is gelukkig nog niet totaal verleden tijd en leeft voort in het werk van verschillende Europese, Japanse en Afrikaanse kunstenaars. Een tiental ( 5 Belgische, een Griekse en een Japanner) stellen hun ‘indigo-werken’ ten toon .Deze bijzondere kleur blauw in al haar verscheidenheid, culturen en identiteiten komt aan bod binnen het indigo-festival. Met dit gebeuren brengen we een ode aan alle plantaardige indigo-ververs van over de wereld.

Ontdek de unieke geschiedenis van natuurlijke indigo op het Indigo Festival 2019

Tentoonstellingen, workshops én lezingen onthullen het buitengewone verhaal van indigo als natuurlijke kleurstof. Vroeger of nu, overal ter wereld, hoe verkrijgt men deze uitgesproken blauwe kleur? Laat u onderdompelen in een bijzonder Indigo gebeuren met aandacht voor de lokale natuurlijke ververs, het ecologische aspect, de prachtige culturen met hun plaatselijke gewoontes, kleding en rijke verhalen. 

30 jaar galerie Indigo is het uitgelezen moment om in samenwerking met de Stad Damme een krachtig signaal te geven dat dit rijke stukje werelderfgoed niet mag verdwijnen. Indigo is niet zo maar een kleurstof, it is a most precious blue…

Discover the unique history of natural indigo during the Indigo Festival 2019

In both past and present, all over the world, how do we get this distinct blue? Through exhibitions, workshops and lectures, the extraordinary story of indigo, as a natural dye and cultural relevance will be revealed. Immerse yourself in the essence of indigo, focusing on local natural dyers as well as ecological considerations surrounding the processes. We will explore an array of cultures with their unique habits, clothing and rich stories all in relation to this colour. 

On the 30th anniversary of gallery Indigo, we will pay tribute to this rich world heritage with the hope that it will not disappear. We are thankful for the support of the City of Damme. Indigo is not just a colour, it is a most precious blue…

Découvrez l’histoire unique de l’indigo naturel au Festival Indigo 2019

À travers des expositions, des ateliers et des conférences, l’extraordinaire histoire de l’indigo, en tant que colorant naturel et intérêt culturel, est révélée. Dans le passé ou dans le présent, partout dans le monde, comment ce bleu distinct est-il obtenu? Plongez dans l’essence de l’indigo avec une attention particulière pour les teinturiers naturels locaux ainsi que pour l’aspect écologique entourant le processus. Nous examinerons également les cultures avec leurs habitudes uniques, les vêtements traditionnels et les histoires riches, toujours en relation avec cette couleur.

À l’occasion du 30e anniversaire de la galerie Indigo, nous rendrons hommage à ce riche patrimoine mondial en espérant qu’il ne disparaîtra pas. Nous remerçions la Ville de Damme. L’indigo n’est pas qu’un colorant, it is a most precious blue…