Indigo is gezond

Wist je dat natuurlijke indigo helemaal niet giftig is en zelfs antiseptische, antibacteriële en insectenwerende eigenschappen krijgt toegekend en dat daarom keukens vaak blauw worden geverfd?

Did you know that natural indigo is not toxic and is even assigned antiseptic, antibacterial and insect repellent properties and that is why kitchens are often painted blue?

Jacob Van Maerlant

Wist je dat Jacob Van Maerlant, “vader van alle dichters in het Nederlands”, gehuld in een prachtig blauw gewaad zal verschijnen op het marktplein van Damme ter gelegenheid van Indigo, a most precious blue?

Did you know that Jacob Van Maerlant, “father of all poets in Dutch”, will appear on the market square of Damme dressed in a beautiful blue robe on the occasion of Indigo, a most precious blue?

Trio Indigo in Concert

Wist je dat het prachtige ‘Trio Indigo’ met hun unieke sound (Bao Sissoko op Kora, Leen Minten op Tabla en Erwin van Gorp met Bansuri en Fulani fluit) ons op zaterdag 2 november zal onderdompelen in een onvergetelijk concert in het stadhuis van Damme ter gelegenheid van Indigo, a most precious blue?

Le saviez-vous que le magnifique ‘Trio Indigo’ au son unique (Bao Sissoko à la Kora, Leen Minten au Tabla et Erwin van Gorp aux Bansuri et Flûte Fulani) nous plongera dans un concert inoubliable à la Marie de Damme samedi le 2 novembre à l’occasion de Indigo, a most precious blue?

4000 jaar traditie

Wist je dat de indigoplant meer dan 4000 jaar geleden al werd gebruikt om er een natuurlijke fascinerende blauwe kleur mee te ontwikkelen?

Le saviez-vous que l’indigotier est cultivé depuis plus de 4000 ans pour développer une fascinante couleur bleue naturelle?