Indigo, a most precious blue.

Indigo is niet zo maar een kleurstof.

Met de tentoonstellingen, de markt, de lezingen en de workshops wensen we de aandacht te vestigen op het belang van natuurlijke indigo in al zijn schakeringen, wereldwijd, vroeger en nu.

Bij een groeiende groep mensen, wetenschappers, kunstenaars en ambachtslui zien we de laatste 10 à 15 jaar een ecologisch bewustzijn ontwaken die hen er toe aanzet om met natuurlijke kleuren te werken. Zo is er een wereldwijd netwerk ontstaan.

Indigo als kleurstof heeft door de eeuwen heen een heel belangrijke rol gespeeld in heel wat culturen, zowel sociaal als economisch. Denken we maar aan het Maopak , de blauwe mannen in de woestijn van West-Afrika, de traditionele Japanse kleding, de uniformen van het Franse leger, jeans… In het oude Egypte, Griekenland, Rome, Peru en Afrika en vele Aziatische landen, zoals India (waar het in de 19de eeuw het belangrijkste exportproduct was) maar ook Laos, China en Japan wordt indigo al eeuwenlang geteeld of in het wild geoogst en als kleurstof gebruikt.
De Romeinen gebruikten indigo als schilder pigment en ook voor medicinaal en cosmetisch gebruik.
Het bleef in onze contreien een luxe- en zeldzaam product tot de Middeleeuwen. Aan het eind van de vijftiende eeuw ontdekte de Portugees Vasco da Gama een zeeroute naar India. Dit leidde tot een versterking van de handel met India, Indonesië, China en Japan. Indigo werd hierdoor beter beschikbaar in West-Europa, en ook in Nederland via de VOC. Europeanen begonnen zelfs indigoplantages aan te leggen. Frankrijk en Duitsland verboden echter geïmporteerde indigo rond het begin van de zestiende eeuw, om hun eigen wede-industrie te beschermen. Om een diepere, rijkere kleur te bekomen werd stiekem indigo aan de wedebaden toegevoegd wat bij ontdekking strenge straffen met zich meebracht. Er heeft 15 jaar lang de doodstraf gestaan op het gebruik van indigo in onze contreien..
Ook binnen de wandtapijten gebeuren in de lage landen (die toen belangrijker waren dan grote schilderijen) in de late middeleeuwen

Maar het gebruik van natuurlijke indigo gaat jammer genoeg snel achteruit. 1880 was de start van de synthetische indigo en reeds in 1913 werd de natuurlijke indigo vrijwel totaal verdrongen door zijn synthetische variant. Kleine lokale ververs worden hierdoor wereldwijd van hun werk beroofd. In 2002 werd ongeveer 17.000 ton synthetische indigo geproduceerd om aan de vraag naar DE kleurstof voor jeans te beantwoorden.

Met de tentoonstellingen, de workshops en lezingen willen we een krachtig signaal geven dat natuurlijke indigo niet mag verdwijnen uit de wereld. Door aandacht te geven aan deze ‘kleine natuurlijke ververs’, hun hele cultuur met plaatselijke gewoontes, muziek, klederdracht, verhalen op vele plaatsen ter wereld, hopen we ons steentje bij te dragen aan het behoud van een stuk werelderfgoed.
Ook het aspect ecologie willen we hiermee benadrukken : goedkopere, industrieel vervaardigde maar zeer schadelijke synthetische indigo mag een uniek werelderfgoed niet teniet doen!

Een 7-tal kunstenaars (5 Belgische, een Griekse en een Japanner) die het plantaardig indigo eren komen ook ruim aan bod binnen het hele indigogebeuren.

30 jaar galerie Indigo is een aanleiding om heel dit verhaal vorm te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *